Domki na Babińcu

Zakopane

Wyciąg narciarski Kartasiówka

Olsztyn

Regulaminy

Bardzo prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i uszanowanie innych użytkowników zarówno na stoku jak i w naszych domkach.

korzystaj rozważnie

Ogólne zasady przebywania na stoku

1. Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.

2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.

3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.

4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości , która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.

5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić patrząc w górę i w dół czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych.
Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym nawet chwilowym zatrzymaniu.

6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.

7. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich.

8. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.

9. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku czy poszkodowany czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

10. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.

11.Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu lub inne ograniczenia, jakich korzystający powinni spodziewać się na swojej ograniczenia, jakich korzystający powinni spodziewać się na swojej drodze np. trakcje wyciągów, siatki , znaki inne.

12. Narciarz powinien równie, spodziewać siei omijać na trasie inne przeszkody tj. hydranty i armatki, systemu oświetlenia, stupy o lampy
oświetlenia i inne.